شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

مقدمه

شرکت های سهامی نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند. شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیرفرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم، فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های سهامی عام ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین ت جارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان ( (شرکت سهامی خاص) ) باید قبل از نام بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

شرکت های سهامی خاص از نظر کلیات قانونی و تاسیس

1-زمان ایجاد شخصیت حقوقی:

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود.

در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده 583 ق. ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب

می شود (ماده 17 قانون تجارت اصلاحی 22/11/1353)

تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده 584 مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده 96 ق. ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده 118 و ماده 185 ناظر به ماده 118 ق. ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است. آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. گرچه ماده 220 ق. ت. به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد. ملاحظه می شود که ماده اخیر به وضعیت شرکت عملی اشاره کرده و شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به آن قائل می باشد. با قبول این فرض طلبکاران چنین شرکتی می توانند در ابتدای امر به شرکت مراجعه کرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضای ورشکستگی آن را بنمایند که پس از تصفیه اموال چنانچه دارایی شرکت تکافوی مطالبات بستانکاران را ننماید در چنین صورتی به دارایی شرکاء به طور منفرد یا جمعی مراجعه می نمایند ولی اصلح این است که برای شرکت عملی مزبور شخصیت حقوقی قائل نشده و به طلبکاران امکان داده شود که به دارایی شخصی شرکاء به نحو تضامن مراجعه بنمایند. از طرف دیگر اعلام ورشکستگی برای شرکتی که فاقد نام خاص و مرکز اصلی است مشکل به نظر می رسد و تسری دادن نظریه قراردادی در این مورد مناسب می باشد.

درمورد نظریه قراردادی عده ای از متخصصین حقوق تجارت معتقدند که شرکت تجارتی مانند هر شرکت دیگر عقد و قراردادی بیش نیست زیرا شرکاء به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا قرارداد شرکت را امضاء می نمایند بنابراین می توان مجمع عمومی را نیز به صورت قرارداد با توافق شرکاء تشکیل داد و مدیر یا مدیران می توانند به وکالت از سایر شرکاء ادامه شرکت را به عهده بگیرند.

البته این نظریه با توجه به امتیازات پذیرش شخصیت حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا دارایی متعلق به شخص حقوقی منفک از دارایی اشخاص حقیقی که شرکت را تاسیس نموده اند، مورد قبول قرارگرفته او از نظر تنظیم قراردادها و اعلام ورشکستگی و طرح سایر دعاوی که در مرکز اصلی شرکت صورت می گیرد، تسهیلات زیادی درمبادلات بازرگانی ایجاد می کند.

2- مسئله تعداد شرکاء و موسسین

قانونگذار لفظ موسس را در قانون تعریف نکرده است به همین علت در عمل برای تعیین اشخاصی که بتوان آنان را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر گرفت. در تعریف آن می توان گفت: موسس شرکت به شخصی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند.

  بدون کلمه کلیدی
  بدون کلمه کلیدی

دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه خطی هم تبخیر حوضه با پسوند ‘shp’

فرمت فایل اصلی:

Shp


دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج

لایه GIS هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج

لایه خطوط هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج

نقشه هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج

شیپ فایل هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج

دانلود شیپ فایل هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج

نقشه GIS تبخیر حوضه آبریز رو


دسته: جغرافیا

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 66 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 2

  بدون کلمه کلیدی
  بدون کلمه کلیدی

اینترنت و آسیب های اجتماعی

اینترنت و آسیب های اجتماعی 9 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

ویژه نامه اینترنت و آسیب های اجتماعی

چکیده مقالات خواندنی ‘فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات’ مربوط به شماره بهار و تابستان 1384 را که ‘ویژه اینترنت و آسیب های اجتماعی’ است به نقل از Magiranدر زیر آمده است. مدیر مسوول این نشریه آقای دکتر تقی آزاد ارمکی و سردبیر آن آقای دکتر مسعود کوثری است.

تحلیل جامعه شناختی رابطه اینترنت و اعتیاد به مواد مخدرسیدحسن حسینی ص 1 مطلبی که در پی می آید با هدف ارائه یک دسته مفروضات نظری پیرامون وجود رابطه احتمالی میان اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر است. اینکه ویژگی ها و توانمندی های اینترنت تا چه میزان ابتلا به مواد مخدر را در پی دارد و یا برعکس تا چه میزان می تواند در پیشگیری یا کاهش ابتلا به مواد مخدر را در پی دارد و یا برعکس تا چه میزان می تواند در پیشگیری یا کاهش ابتلا به مواد مخدر موثر باشد ؟ اینکه آیا محتوای درونی اینترنت در این امر موثر است و یا تاثیراتی که این ابزار دیجیتالی ویژه از حیث سخت افزاری می توان در ساختار زندگی روزمره کاربر بگذارد عامل اصلی در این ارتباط است ؟ اینها سوالاتی است که ما بدون اینکه وارد تحقیقی میدانی شده باشیم، ..

*پیشنهاد برای کمک به حل مساله اعتیاد به مواد مخدر با اتکا بر شبکه ارتباطات کامپیوتر واسطبهزاد دوران ص 19 در این مقاله ابتدا کارکرد حمایتی پیوندهای قوی و ضعیف اجتماعی در قبال انواع فشارهای روانی – اجتماعی از دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی مطرح می شود و سپس رابطه آن با اعتیاد به مواد مخدر (و پاک شدن و به ویژه پاک مانده فرد معتاد) مورد بررسی قرار می گیرد. آنگاه ضمن مقایسه شبکه تعامل های رو در روی اجتماعی با شبکه ارتباطات کامپیوتر واسط، مزایای پیدایی و گسترش شبکه اخیر برای برخورداری مطلوب و مناسب از خدمات حمایتی شبکه روابط اجتماعی در پیوند زدن افراد ورای محدودیت ها و موانع معمول زمانی، مکانی و فضایی، نه تنها به عنوان عامل مکمل بلکه به عنوان عامل موجده برشمرده می شود..

* قماربازی اینترنتیعلیرضا دهقان ص 45 این مقاله درباره قماربازی اینترنتی است. قماربازی اینترنتی هر نوع فعالیتی است که از طریق اینترنت صورت می گیرد و شامل نوعی شرکت در قرعه، شرط بندی یا انجام فعالیتی مبتنی بر بخت و اقبال با هدف رسیدن به پول، جایزه، یا نوعی امتیاز است. طبق نتایج این مقاله قماربازی اینترنتی می تواند مشکلاتی مثل اتلاف وقت و هزینه، کم کاری و کاهش تولید، و سهولت پول شویی رادر پی داشته باشد..

* مسائل اجتماعی زنان در اینترنتاعظم راودراد ص 73 در این مقاله به مقایسه جهان واقعی و جهان مجازی می پردازیم و مسائل اجتماعی زنان را در جامعه مجازی، با تأکید بر اینترنت مورد بررسی قرار می دهیم. از میان مسائل اجتماعی زنان نیز به طور خاص به بررسی مشکلات امنیتی زنان در مواجهه با اینترنت می پردازیم. اگر چه این موضوع ممکن است هنوز در ایران خیلی مسأله مهمی به حساب نیاید ولی روند رو به رشد آن در جهان نشان می دهد که لازم است به آن توجه شود. به طور کلی، هدف این مقاله بررسی انواع جرایم اینترنتی در رابطه با زنان و ارائه یک نوع شناسی از این جرایم است..

* نگاهی جرم شناسانه بر جرایم، امنیت و کنترل در اینترنتسهیلا صادقی فسائی – شهریار محمدی ص 93 این مقاله می کوشد تا به بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاهی جرم شناسانه بپردازد. سپس، به اقدامات انجام شده برای مبارزه با چنین جرایمی در سطح جهان اشاره می کند و نارسایی ها و چالش های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی مبارزه با چنین جرایمی را بر می شمارد..

*دو فضایی شدن شهر: شهر مجازی ضرورت بنیادین برای کلان شهرهای ایرانسعیدرضا عاملی ص 117 مقاله حاضر به شهر مجازی به عنوان شکل جدیدی از حیات شهری که می تواند در کنار و به موازات شهر واقعی شکل بگیرد، می پردازد. شهر مجازی نه تنها ظرفیت های شهر واقعی را گسترش می دهد، بلکه به حل برخی از مشکلات زندگی در شهرهای واقعی، نظیر ترافیک، کمک قابل توجهی می کند. از دیگر سو، مقاله به این نکته اشاره می کند که شکل گیری دولت، حکومت الکترونیک بدون شکل گیری شهر مجازی اگر ناممکن نباشد، حداقل دشوار خواهد بود..

*نوع شناسی و باز تعریف آسیب های اینترنتی و تغییرات هویتی در ایرانحمید عبداللهیان ص 135 این مقاله با ارائه دیدی اکتشافی – پژوهشی آسیب های اینترنتی را با استفاده از تجربه های کاربران محیط مجازی و همچنین با رجوع به معیارهای اجتماعی ایران مفهوم سازی می کند تا در نتیجه به تعریف جدیدی از آسیب اجتماعی – اینترنتی برسد. سپس مقاله سعی می کند تا بر اساس این تعریف انواع آسیب های اجتماعی نوین را بر اساس ارتباط و عدم ارتباط تجربی و مفهومی با سایت های اینترنتی دسته بندی و شناسایی شوند. در نهایت این مقاله تغییرات هویتی نسل

  بدون کلمه کلیدی
  بدون کلمه کلیدی